ช่วยลูกเรียนรู้เรื่องอารมณ์

พ่อแม่ควรทำอย่างไร เมื่อลูกในวัย 2-3 ปี มีอารมณ์ขึ้นลงเร็ว โกรธโดยไม่มีสาเหตุ วันนี้เรามีวิธีการง่ายๆ ด้วยการใช้สติเพื่อทำให้ลูกสงบ แล้วจึงพูดคุยเบี่ยงเบนความสนใจของลูก

เด็กวัย 2-3 ขวบมักมีอารมณ์ขึ้นลงเร็ว บางครั้งอาจโกรธ โดยไม่รู้สาเหตุ อย่างไรก็ตามอาการโกรธของเด็ก เป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถแสดงอารมณ์ของตนให้ผู้อื่น รับรู้ได้

จึงเป็นโอกาสที่พ่อแม่จะช่วยพัฒนาให้ลูกรับรู้อารมณ์ของตนเอง และรู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเองอย่างถูกวิธี เริ่มต้นพ่อแม่อาจให้ลูกได้อยู่กับอารมณ์ของตนเอง เมื่อลูกสงบจึงค่อยพูดกับลูกด้วยเหตุผล เพราะหากพ่อแม่เข้าไปพูดคุยซักไซ้ว่าทำไมลูกเป็นอะไรโกรธใครมา อารมณ์ของลูกจะยิ่งเพิ่มขึ้น ควรให้เวลากับลูก หรืออาจสะท้อนความรู้สึกของลูก เช่นหนูคงโกรธมากที่ไม่ได้ของเล่น เพื่อให้ลูกรับรู้อารมณ์ของตนเอง

สิ่งสำคัญคือ พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างในการรับรู้และจัดการกับอารมณ์ให้กับลูก ใช้สติในการคอยให้ลูกสงบ แล้วจึงพูดคุยหรือเบี่ยงเบนความสนใจของลูก


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด นฤภัค ฤธาทิพย์ กรมสุขภาพจิต